Находки на фосили, намерени около бреговете в русенския участък на река Дунав, занесе вчера в Националния природонаучен музей в София уредникът в отдел „Природа“ на русенския Исторически музей Красимир Киров. В столицата ще бъдат направени научни анализи на интригуващите находки, които ще добавят нови знания за живота около днешния Русе в праисторически времена. Сред откритията има няколко добре запазени зъба от мамут, рог от тур (едър чифтокопитен бозайник, изчезнал преди много години, населявал Европа, Северна Африка, Мала Азия и Близкия Изток), част от запазена долна челюст на носорог, частично рогово образувание на елен, два прешлена, за които тепърва ще се установява дали са принадлежали на носорог или на мамут. Намерени са и няколко екземпляра от миди на над 60 милиона години от периода креда. 
Откриването на фосили от русенски специалисти има дългогодишни традиции, като активната събирателска дейност бе подновена през миналата година. Тя се извършва със съдействието на Дунавски драгажен флот, чиито машини изваждат пренасяни от водното течение различни материали, сред които и вкаменелости. На изследване ще бъдат подложени само добре запазените находки или фрагменти от тях, уточняват от РИМ. 
Събирателската дейност на отдел „Природа“ в РИМ ще продължи и тази година. Целта е да бъде попълнена богатата палеонтологична сбирка на първооснователя на отдела Михаил Халваджиев. Благодарение на него музеят притежава една от най-пълните колекции от фосилни хоботни. В нея най-ценна е долната челюст (mandibula) от Mammuthus rumanus, която е единствената в света най-цялостно запазена част от представителя на най-ранните мамути.