Дружество „Русе 2016“, в което влизат фирмите „Ас-строй“, „Ремонтстрой 2010“ и „Медиком“, събра най-много точки в оспорвана надпревара по обществената поръчка за ремонт на детските градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка 2“. Очаквано великотърновската фирма „ВТ Инженеринг“ пък е избрана за изпълнител по обособената позиция за ремонт на Математическата гимназия и СУ „Христо Ботев“, тъй като тя беше единственият кандидат.
Ремонтът на трите детски градини предизвика далеч по-засилен интерес от страна на строителните фирми, като за него се бореха четирима кандидати. Прави впечатление, че няма отстранени участници от процедурата. Фирмите просто събраха по-малък брой точки и това съответно отреди второ място в класирането за софийската „Медия Интер Груп“, трето за русенския консорциум „Тутракан 2013“, а четвъртата позиция остана за русенската „Джи Ти Ер Груп“. 
Това всъщност е една от най-апетитните обществени поръчки за тази година, която е за малко над 12 млн. лева, като не е изключено да има и обжалване на решението за класиране на участниците.  
Парите, които се осигуряват по оперативна програма „Региони в растеж“, трябва да бъдат изразходвани за благоустрояване на дворовете в трите детски градини - с богато озеленяване и нови детски площадки с безопасна настилка и съоръжения, както и за внедряване на мерки за енергийна ефективност - подмяна на дограмата, топлоизолация и хидроизолация. В „Русалка“ ще се подмени и асансьорът, който се използва за доставяне на храната по етажите. За всички дейности по трите забавачници са предвидени 3 427 084 лева без ДДС.
Ремонтът на двете училища, в това число и изграждането на спортни площадки и озеленяването на дворовете, ще струва двойно повече - 6 639 585 лв. без ДДС. В Математическата ще се направи цялостен ремонт на покрива, на физкултурните салони, на сутерена, както и на фасадата. Предвидена е подмяна на дограмата, както и на тротоарната настилка и бордюрите около сградата. 
В училище „Христо Ботев“ ще бъде ремонтиран покривът, ще се възстановяват фасадните мазилки и ще се почистят каменните облицовки, предвидени са и вътрешноремонтни дейности. Ще бъде осигурена достъпна среда и ще се обнови дворното пространство. Планирани са и дейности за ликвидиране на проникваща влага в сутерена на сградата и частично изпълнение на топлоизолация.
Срокът за изпълнение на строителните дейности е между 15 и 17 месеца. Очаква се същинското строителство да започне през май-юни, когато наред с реализирането на другите големи инфраструктурни обекти Русе ще се превърне в голяма строителна площадка.