Нито един купувач не се яви на първия търг с явно наддаване за продажбата на сградите, включени в бившия Хлебозавод на ул. „Потсдам“ 1, който трябваше да се проведе на 3 февруари. До 31 януари се подаваха предложения за участие, но нито едно физическо или юридическо лице не купи тръжни документи и така търгът се провали. Съгласно правилата ще се обяви повторен търг за апетитния имот, като се очаква той да бъде насрочен за март. 
Началната тръжна цена за сградите в бившия Хлебозавод с площ 18 968 кв.м в Източна промишлена зона е 4 816 000 лева без ДДС. Това всъщност е сделката в плана за приватизация на общинска собственост за тази година, от която се очакват най-сериозни приходи.
Районът около Хлебозавода е по-скоро складов и търговски, отколкото промишлен. Наоколо се намират сградите на бивша търговия на едро, както и офиси на фирми, които се занимават с дистрибуция и логистика на всякакви стоки и пренос на товари, търговска дейност и леко производство. Общината придоби този имот още при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ през февруари 2015 година, като оттогава цели помещения или части от тях са отдадени под наем.