Фирмата, която стопанисва надуваемия батут в Парка на младежта срещу Вазата, дължи на общината наем в размер на 7711 лева плюс лихви. От началото на юни 2014 година между общината и фирма „Парти Ина 2013“ има сключен договор за наем за срок от 7 години за временно ползване на част от терен общинска собственост с площ 27,60 кв.м, на който да бъде поставен батутът. Очевидно обаче от фирмата ползват общинската собственост, без да спазват договорните отношения. Затова от общинска администрация дадоха на управителя на фирмата Андрей Йорданов 14-дневен срок, в който да погаси задълженията си. Ако обаче не го направи, това ще послужи за основание за прекратяване на договора за наем, става ясно от уведомлението от 1 февруари, подписано от кмета Пламен Стоилов.