У нас твърде често се чува, че „В България нищо не се произвежда“, но данните на националната статистика за миналата година за пореден път опровергават тази теза. Данните към декември 2016 г. показват годишен ръст от 20,2% в производството на машини и оборудване с общо предназначение и увеличение с 20,3 на сто в производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 
Индексът на промишленото производство нараства през декември с 2.1% в сравнение с ноември 2016 година. Спрямо година по-рано растежът е с 6.9%. Годишният растеж е най-големият за декември през последните 11 години.
Най-значителен е годишният ръст при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 34.5%, производството на основни метали - с 26.4%.
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 9.6%, и в добивната промишленост - с 2.5%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 0.3%.