Бившата съдебна репортерка на „Утро“ Ирина Матева-Кънчева и настоящият омбудсман на Две могили Йордан Борисов - и двамата юристи - са сред четиримата кандидати, от които да бъде избран новият обществен посредник на Русе. Останалите двама претенденти за поста, които са подали документи за участие в конкурса, са адвокатите Здравко Паскалиев и Юрий Георгиев. 
Комисията с 15 членове от всички политически групи, натоварена да проведе процедурата, вчера разгледа документите на четиримата претенденти и се произнесе кой от тях отговаря на изискванията. Оказа се, че всички участници са допуснати до следващия етап - интервю. На 10 февруари предстои да се проведе закрито събеседване с одобрените кандидати и комисията да провери и оцени познанията им в правозащитната област и вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. След това тя ще излезе с предложения, от които общинският съвет ще избере кой е най-достоен за обществен посредник на Русе. 
До този момент са проведени два безуспешни опита за избор на омбудсман в Русе. Общественият посредник се избира с мнозинство от 2/3 от гласовете на общинските съветници.