5 изнесени приемни ще организира в Русенско Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) до края на февруари, научи „Утро“. С тях ведомството продължава дейността си, състояща се в предоставянето на информация и консултации на място в общински центрове и населени места. 
Първите две приемни за този месец ще бъдат на 14 февруари. От 10 часа експертите ще приемат земеделците в Общинска служба по земеделие Борово, а от 13 часа започва срещата в Общинската служба по земеделие в Две могили. 
На 21 февруари ще се проведат други две приемни в Иваново и Ветово, отново в общинските земеделски служби, съответно от 10 и 13 часа. Последната среща е предвидена за 28 февруари от 10 часа в Сливо поле.
По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин ще може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в това число и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. 
 Експертите на НССЗ ще разясняват задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схеми за директни плащания и/или като бенефициенти по мерки от ПРСР.
Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата.