С по-малко приходи и с близо половин милион лева по-лош финансов резултат завършва 2016 г. „Параходство Българско речно плаване“, става ясно от предварителния неодитиран отчет на дружеството за миналата година. Общите продажби намаляват от 19,8 на 17,2 млн. лева или с над 13 на сто. Приходите от собствена дейност не падат толкова много - само с 9,5% от от 17,9 на 16,2 млн. лева. За предходната 2015 г. обаче параходството отчете 950 хил. финансови приходи от промени на валутни курсове, каквито миналата година липсват.
Печалбата на параходството пада от 1,819 млн. лева през 2015 г. на 1,339 млн. лева или с над 26 на сто. Финансовият резултат пада въпреки увеличените приходи на БРП от дивиденти, изплащани от дъщерните му дружества - от 738 на 861 хил. лева. Без тях печалбата на превозвача би се свила до под половин милион лева.
Природните фактори са срещу параходството и в началото на тази година. Корабоплаването през 2017 г. започна с неблагоприятна навигационна обстановка поради образувалите се ледови явления. От 10 януари река Дунав е замръзнала, се казва в отчета.
През последните месеци е постигнато равновесие при  използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при един от най-масовите товаропотоци - този на зърната - твърдо се котират в евро, докато  договарянията на навлата на суровинния товаропоток - руди, въглища и концентрати, с произход Украйна и Русия  и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута, съобщава БРП.
На 19 януари параходството съобщи, че е извършило продажба на моторен кораб „Мадара“. Подробности за сделката обаче не се съобщават.