И последните малки водни участъци по Дунав вчера бяха запечатани от лед. Според директора на „Речен надзор“ към „Морска администрация“ Иван Жеков реката е скована от доплавали до Русе огромни ледени блокове с размерите на цели стадиони.
Не може да се предвиди докога реката ще бъде в ледена хватка, но подобна картина не сме наблюдавали от 1986 година и това е нещо ново за доста млади русенци. Надявам се със затопляне на времето ледоходът да тръгне и постепенно да изчезне, както това стана в Горен Дунав, каза Иван Жеков.