В последните три години жилищното строителство в Русенско бавно набира скорост и оптимизмът на предприемачите се връща, след като бе паднал почти до нулата в началото на кризата през 2009 г., показват данните на националната статистика. За 12-те месеца на отишлата си 2016 г. е започнато строителството на 50 сгради - 1,5 пъти повече отколкото през 2015 г. Жилищата в тях са общо 199, което е 60% повече, отколкото през предходната година. 
През 2015 бе даден старт за изграждането на 32 сгради със 125 жилища. През 2014 г. бяха започнати 104.
Още по-оптимистични са данните за издадените през миналата година разрешителни за строеж. През миналата година е счупен 8-годишен рекорд с получени документи за 96 сгради с общо 443 жилища в тях. За сравнение - през предходната 2015 г. бе поискано изграждането на три пъти по-малко жилища - 148.
 Разбира се, издадените разрешителни не означават, че строителството ще тръгне веднага. Предприемачът има три години срок да започне сградата, а завършването й може да се удължи до 5 години, и то до етап „груб строеж“. А дори строежите, за които разрешението е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяването им в едногодишен срок. Възможно е изграждането им да не започне и въобще, в случай че плановете на предприемачите претърпят някаква промяна. 
Все пак, значителния ръст на издадените разрешителни показва нарастване на оптимизма у строителните предприемачи. Нагласи, които се потвърждават и от русенски брокери на недвижими имоти, според които предлагане на ново строителство в града практически липсва.