Русенска книга бе специален подарък за юбилея на Стоянка Мутафова. Тя е посветена на живота и творчеството на баща й Константин Мутафов и бе връчена на обожаваната актриса от авторите веднага след участието й в спектакъла „Столетие мое“ в Народния театър.
В изданието подробно е разгледан русенският период в живота на младия Мутафов, отраснал край Дунав и попил за цял живот преживените тук човешки присъствия и съдби, както и щрихи от паметта на града. Свидетелство за това е фактът, че голяма част от героите и сюжетите в творчеството му са заети от градския живот в Русе от края на ХIХ и началото на ХХ в. - „една пъстра палитра от образи, родови истории, колективен живот, социални реакции, навици, народопсихология“. Това е едно от обобщенията на авторите на книгата д-р Велислава Донева от Русенския университет, д-р Веселина Антонова от Държавен архив-Русе и заслужилия професор от Русенския университет Стефан Вичев, който е и братовчед на Стоянка Мутафова.
Самата царица на комедията е запозната с работата по книгата от самото й начало и дава на авторите три интервюта, в които разказва спомени за баща си и за детските си години.
Изследователите обаче стигат възможно най-далеч и намират и публикуват невиждали бял свят до момента документи за Константин Мутафов от Централния държавен архив.
„Очевидно литературното емигрантство на Константин Мутафов продължава и днес - седем десетилетия след кончината му. Истина е, излязоха няколко епизодични публикации, в които е квалифициран като малко известен, периферен, нечестно недооценен, несправедливо забравен. Защо?“ На разбулването на тази забрава авторите посвещават труда си, който е част от поредицата издания, свързани с научноизследователския проект „Литературният живот в Русе“. Тя е инициирана от Катедра „Български език, литература и изкуство“ на РУ и е отпечатана със съдействието на фонд „Научни изследвания на университета“.