Меден слитък от фонда на русенския Исторически музей отпътува за Виена. Експонатът ще бъде включен в изложба, посветена на металите и ресурсите през бронзовата епоха в източните части на Балканския полуостров. Експозицията в австрийската столица ще бъде открита в средата на месец март. Нейни организатори са Националният археологически институт с музей към БАН и Kunsthistorisches Museum във Виена. Експозицията е част от научен проект на различни институти от академиите на науките на България и Австрия. 
Русенският слитък е с формата на разпъната волска кожа. Той е домонетно средство за размяна от времето на късната бронзова епоха. По мнение на археолозите, това е изключително рядка находка. В днешните български земи са открити само четири подобни слитъка - два са от разградското село Каменово и по един от Черково, Бургаско, и Чернозем, Ямболско. Върху слитъка, който притежава русенският музей, е врязан знак, подобен на тези върху блокчетата, датирани около 1300 г. пр.Хр., които са открити в корабокруширалия кораб при Улубурун, Турция.