Рекордните 12 часа и половина продължиха разискванията и дискусиите около това за какво и как ще се харчат парите в общинския бюджет на Ветово през 2017 година. Сесията в градчето започна в 9.30 ч и продължи до 22 часа, когато с мнозинство бе приет най-важният финансов документ. Дългите часове работа обаче не бяха изненада за участващите в дебатите общински съветници и представители на общинска администрация, тъй като на комисиите предложението също бе дискутирано до късните часове на деня. 
Почти във всички параграфи средствата са орязани, а бюджетът ще е коренно различен от това, което общинска администрация предложи. Все още не ни е предоставено окончателното решение, тъй като срокът за това е 7 дни. Правят се на счетоводители и искат да управляват бюджет, да вземат решения, а изпълнител на бюджета е кметът, коментира кметът на Ветово Георги Георгиев. 
Бюджетът беше приет с пълно мнозинство след 12 часа сериозни разисквания, на които кметът не присъства, каза председателят на общинския съвет д-р Мехмед Мехмед. Той посочи, че са направени корекции, а всичко по параграфи ще бъде представено на пресконференция в четвъртък. В момента всичко е на хартия и се прехвърля на електронен носител, уточни Мехмед и допълни, че в капиталовата прогноза е обърнато внимание на детските градини, училищата, инфраструктурата, като са задоволени желанията и исканията на кметовете на населените места в общината.