28 деца са осиновени през миналата година, съобщи директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева. Бройката е с 4 повече от миналата година, уточни Георгиева. Повечето от децата са бебета, за тях се намира семейство още от родилния дом, добави социалната директорка. Съветът по осиновяване към дирекцията е провел 52 заседания през миналата година, на тях е взел 43 решения за осиновяване. 
7 от тези решения на съвета са били да се даде възможност на хора от чужбина да осиновят български дечица. Това става, след като получим последователно 3 изрични отказа от потенциални осиновители в България за конкретно момиченце или момченце, обясни Георгиева.  Някъде може и да има практика да се приема отказ по телефона, но ние държим хората да видят детенцето и лично да ни обявят, че не желаят то да стане част от тяхното семейство, обясни тя. Най-често това се случвало с деца с изключително тежки увреждания. Но пък в Русе вече имало осиновители, които миналата година са пожелали да си осиновят още едно дете, каза Георгиева. И припомни: „Ние в съвета търсим не дете за осиновяване, а семейство за детето“.