Допълнителна площадка за временно лагеруване на излезли от употреба автомобили ще бъде обособена в Източна промишлена зона на бул. „Тутракан“. На нея ще могат да се съхраняват около 1500 стари трошки. Това става ясно от инвестиционното намерение на фирма „Мегапартс“, за което предстои да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Интересуващите се могат да се запознаят с документацията по предложението до 2 февруари в стая 3 в сградата на общината на ул. „Олимпи Панов“ 6 всеки работен ден от 8.30 до 12 и от 13 до 17.30 часа, както и да подават писмени становища.