За делата, които гражданите завеждат срещу монополите, да не се плаща държавна такса. Това е един от приоритетите, които си поставя кандидатът за депутат от Демократи за силна България и адвокат на свободна практика Мария Василева. Според сега действащите правила всеки, който иска да защити правата си трябва да разполага с около 1000 лева за такса и адвокатски хонорар. Именно липсата на средства се оказва пречка за голяма част от хората и става така, че те не могат да се защитят в съда.
Василева е под номер четири в листата за кандидат-депутати на ДСБ от Русе, която партията регистрира в събота в Районната избирателна комисия. Първи в нея, както вече стана ясно е д-р Петър Москов, последван от Иван Станев. На трето място е поставена Хюлия Топал, която е представител на партньора на ДСБ Нацинално движение за права и свободи. Веднага след Василева е Божин Ангелов, който оглавяваше Инспекцията по труда до 2008 година, а на шесто място е учителката Ирина Ковачева. Седми в листата е Георги Начев.
Василева, която е бивш директор в областна администрация, ще работи и за въвеждане на правото всеки магистрат да има глас при избора на висши магистрати и основно при избирането на председатели на съдилища. Тя определя съдебната система като болен въпрос на цялото общество, в която липсва справедливост и морал. Затова в бъдещата си работа адвокатът ще настоява да се съкрати мандата на Висшия съдебен съвет, на председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд и на главния прокурор. Според Василева е необходимо или ВСС да стане двукамерен, или прокуратурата и следствието да излязат от съдебната система. Те могат да работят като самостоятелен орган или като част от изпълнителната власт, което ще помогне за осъществяването на парламентарен контрол.
По три проблема на пенсионирането и осигуряването си поставя за цел да работи кандидат-депутатът и експерт в социалната сфера Божин Ангелов. Електроинженерът по професия определя пенсионната политика като чуплива материя, превърнала се в система от привилегии, по която бързо и решително трябва да се работи. Ангелов смята, че ранното пенсиониране е тежест за системата и за това е необходима преработка на наредбата за категоризация на труда, по която са направени първи крачки още през 2000 година от правителството на ОДС. Според бившият директор на Инспекцията по труда трябва да се доразвият професионалните фондове, с което бюджетът на държавата ще се облекчи. А в тях вноски за ранно пенсиониране ще плащат работодателите. Бумът на пенсионерите по болест е другият проблем в социалната сфера според Ангелов. 36% от пенсиониралите се през 2012 година са заради инвалидност, посочи кандидатът за депутат от ДСБ. Затова според него е необходимо решенията за ТЕЛК да се осветлят и да се контролират стриктно. За да има равенство и да се облекчи държавният бюджет Ангелов смята, че държавните служители, военните, полицаите, съдиите и прокурорите трябва сами да си плащат осигуровките, а не те да се покриват от данъкоплатците.
За мандатност на директорите в учебни заведения и експертите в инспекторатите по образование пък ще работи пенсионерката с 38-годишен стаж като учител Ирина Ковачева. По нейна преценка те трябва да имат право на не повече от 2 мандата по 4 години и да бъдат назначавани с конкурс. Това са и промени във все още неприетия Закон за образованието, за които кандидатът за депутат ще работи. Така пред служителите в просветната сфера ще има възможност за кариерно развитие, което в момента липсва и ще се отстранят действащите привилегии в системата. Именно заради невъзможността за израстване и доживотните постове, които директорите и инспекторите заемат десетки години, учителската професия се е превърнала в непрестижна и унизителна за младите учители. Приоритет за Ковачева ще бъде и предоставянето на права на училищните настоятелства, които редом с директорите и преподавателите да могат да контролират бюджета на учебните заведения. Потомственият учител ще се бори също статусът на учителя да бъде поставен като акцент. Така заедно с ученика педагогът да е центърът на вниманието в бъдещия Закон за образованието.