Със сертификат за заслуги по темата „Анализ и данни“ е награден за Международния ден на митниците началникът на сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска“ към Митница-Русе Красимир Пъшев. Наградата му е връчена вчера в Агенция „Митници“ от представител на Световната митническа организация, която разглежда тази тема като ключов елемент за модернизиране на митническата работа.
Красимир Пъшев работи в митницата от 1993 година, а от 2011 е началник сектора.