Община Ценово кандидатства пред „Красива България“ с проект за ремонт на читалището в Пиперково. Читалище „Петко Р.Славейков“ се нуждае от спешен ремонт на цялата сграда - покривът, подът, напуканите на места стени, дограмата. Общата стойност на проекта е 244 444 лева. Предвижда се община Ценово да поеме 59,10 на сто или 144 466 лева от разходите. Предложението за кандидатстването беше подкрепено единодушно от общинските съветници на последното заседание на ценовския общински съвет.