Община Ценово ще разполага с бюджет в размер на 4 106 213 лева през 2017 година, решиха единодушно общинските съветници на вчерашната сесия. По-голямата част от сумата са приходи от местни дейности - 2.4 млн. лв., а останалите малко над 1.6 млн. се очаква да постъпят от делегирани дейности. Общината няма просрочени задължения, а от закъснели плащания от наем за имущество и земя в общинската хазна се планира да влязат 68 707 лв. С близо 20 000 лв. е увеличена сумата за дофинансиране на издръжката на четирите детски градини, като за 2017 са заделени 83 700 лева. От общинския бюджет ще се подпомагат и трите основни училища в Новград, Караманово и Долна Студена. За сметка на увеличените допълнителни средства в сферата на образованието обаче инвестиционната програма на общината е намалена с 15 000 лева и ще е в размер на 325 140 лева. Общинските съветници приеха също програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2017 година, както и отчет за изпълнението на решенията през второто шестмесечие на миналата година.