Работодателите в селското стопанство могат да наемат сезонни работници от страни извън Европейския съюз за период до 90 дни. Това става ясно от списъка с икономическите сектори, включващи сезонни дейности на Министерството на труда и социалната политика. 
В списъка попадат селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството. Тези браншове най-често се оплакват от липса на работна ръка, особено през летните месеци.
 Възможността за наемане на чужди сезонни работници, за по-малко от 90 дни, бе въведена със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Целта на тази възможност е улесняване на работодателите през активния сезон, когато търсенето на работна ръка е най-голямо.
 За извършване на сезонна работа до 90 дни се прави регистрация в Агенцията по заетостта, въз основа на подадена от работодателя декларация и при спазване изискването да притежава валидна виза за целите на сезонна работа, когато такава се изисква.