Променената такса за изземване на наносни отложения от река Дунав, както и увеличената такса за водовземане за промишлено водоснабдяване за промиване на инертни материали, предизвика недоволството на Българската асоциация на дунавските драгажни предприятия.
 В протестно отворено писмо до Министерския съвет и 43-то Народно събрание от браншовата асоциация настояват за преразглеждане на дискриминационното, според организацията, постановление на кабинета Борисов, „което цели умишлено унищожаване на фирмите от бранша и обрича стотици семейства на безработица“.
Асоциацията обединява шест предприятия, които вече над 50 години са тясноспециализирани в добива на инертни материали от река Дунав. Представителите на драгажните предприятия са от Видин, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Свищов, Силистра и Монтана.
В писмото си от асоциацията посочват, че таксите са завишени „без мотиви, обществени обсъждания или каквито и да е разумни доводи и аргументи“. Иконoмическият ефект за региона според нея ще се измерва в закриването на 600-700 работни места.
Драгажните предприятия са готови на крайни действия - преграждане на река Дунав с плавателни съдове.