Пловдивска фирма потърси парите си за свършена работа чрез съда. С решение на Русенския районен съд неизрядният клиент от Русе е задължен да плати 1920 лева на куриера, доставил пратката му в Германия.
Услугата била извършена през декември 2015 година, а фактурата за нея била осчетоводена, но останала неплатена. Превозвачът потърсил парите си през март 2016-та отново чрез съда, който наложил запор върху банковите сметки на неизрядния клиент, но до момента нямало нито едно направено плащане.
Решението може да бъде обжалвано.