32-годишен русенец без родители поиска от съда да приеме собственото име на учителя си по история като свое бащино, както и да носи неговата фамилия. 
Русенският районен съд обаче отказа исканата промяна с мотив, че името на В.И. е образувано според изискванията на закона.
В.И. е дете от неизвестен баща. Още щом се родил, майка му го изоставила в дом за деца без родители. Дала писмено съгласие синът й да бъде осиновен. Момчето пораснало в такива домове и нямал връзка с майка си, а и никой не пожелал да го осинови.
През 1998 година, когато бил ученик в VIII клас в ОУ „Братя Миладинови“, негов учител по история бил В.Г. Силна привързаност се родила между учител и ученик и впоследствие преподавателят започнал да се грижи за момчето като роден баща. Детето получавало помощ и подкрепа в начинанията си. В.Г. го съветвал и го възпитавал като собствен син. Благодарение на напътствията момчето завършило успешно образованието си и успяло да се реализира. Заживял в дома на своя учител и въпреки че отношенията им са като между баща и син, не може да бъде осиновен от него, понеже е навършил 18 години. Тъй като В.Г. е единственият човек, който се е грижил за него и благодарение на когото е успял в живота, В.И. пожелал да приеме неговото собствено име като свое бащино и неговото фамилно име като свое. Така искал да изрази признателността си към този, когото чувства и припознава като свой баща. 
От свидетелските показания пред съда става ясно, че вече 10-12 години В.И. живее в дома на своя учител заедно със съпругата му. През годините учителят не е имал намерение да го осинови, но сега порасналото  момче е част от семейството, за което сега на свой ред се грижи за двамата. 
Според закона, бащиното име на дете, на което е установена само майката, се образува от собственото име на майката или неговия корен, а за фамилно име се взема фамилното име на майката или името на нейния баща.