В 17 пощенски клона в Русенска област вече се предоставят декларации за дължим данък върху доходите на физически лица и корпоративен данък през изминалата 2016 г. с приложения и указания, както и годишни отчети за дейност и справки за окончателния размер на осигурителния доход. Eксперти от офиса на НАП в Русе са провели обучение на пощенски служители, които са подписали документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички клонове има възможност да се ползват указания и примерни образци на формулярите, съобщи НАП-Русе. 
С достатъчно стартови количества от документите разполагат специализираните работни места за приемане  на декларации в Централна поща, Клон 1 на Централна гара, Клон 4 в блок „Вида“, Клон 5 в жк. „Здравец“, Клон 12 на ул. „Мария-Луиза“, Клон 13 на ул. „Нови сад“, Клон 15 на ул. „Григор Пърличев“ и Клон 19 в жк „Чародейка“. В региона декларации ще се приемат в пощите в Иваново, Ветово, Смирненски, Сливо поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. Цената на пощенската услуга е 1,20 лв.
Всички, които решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги насочат към адрес: Офис на НАП-Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ 19.