Предвид повишеното потребление през месец декември 2016 г., „Енерго-Про“ дава възможност на своите клиенти да разсрочат сметките си за електроенергия, съобщиха от компанията. Абонатите, които срещат затруднения да покрият задълженията си в срок, могат да подадат искане за плащане на вноски в най-удобния за тях клиентски център. Специалистите на дружеството ще разгледат всяко постъпило искане и ще се свържат с клиента, за да му предложат индивидуална схема за разсрочване.
Средната сметка за декември 2016 г. на домакинствата в Североизточна България е 45 лв. и е с 10% по-висока в сравнение със същия период на 2015 г. Причината за увеличението е рязкото застудяване - средната температура през декември 2016 г. е с 4,3 градуса по-ниска в сравнение със същия месец на предходната година.
Значително по-студената зима продължва тенденцията за повишаване на консумацията на електроенергия и в началото на януари. През първите 10 дни на годината  „Енерго-Про“ отчита с 6,5% по-високо потребление в сравнение с миналата година. Пикът на потребление през настоящия зимен сезон е регистриран на 11 януари, когато консумацията на електроенергия е с 61,7% по-високa в сравнение със същата дата на 2016 г.
Ниските температури се отразяват върху размера на сметката в зависимост от индивидуалния стил на потребление на всяко домакинство. Все повече семейства оптимизират разходите си за електричество, като подобряват ефективността на своето потребление, ползват енергоспестяващи уреди и изолации, казват от „Енерго-Про“.