Възможността за създаването на сдружение, както и вариант за предоставяне на управлението или други форми на стопанисване на единствения в България Музей на транспорта като национално културно средище. Това беше основната тема на поредната работна среща за бъдещата дейност на музейната сбирка. В срещата участваха зам. областният управител Валентин Колев, представители на БДЖ и други ангажирани институции. Те се обединиха около идеята за търсене на трето лице за партньор, за да бъде спазено изискването на закона, като на този етап партньорството не е свързано с финансови ангажименти. 
Наред с това бяха обсъдени също финансовите параметри, собствеността и разходите на музейната сбирка. От „БДЖ- Пътнически превози“ се ангажираха да я приведат във вид за предоставяне на управление от друго юридическо лице или като съвместна дейност, както и да финансират издръжката за срок от три години.
Следващата работна среща ще бъде в началото на февруари.“