Трима кандидати подадоха оферти по обществената поръчка за изготвяне на общинската програма за опазване на околната среда, за която прогнозно са предвидени 78 000 лева. Кандидатите са обединение „Бул-Рек Русе“, Енергийна агенция Пловдив и софийската фирма „БТ-Инженеринг“, стана ясно след публичното отваряне на предложенията. Предстои комисията да извърши класиране и да определи изпълнител. Той ще има за задача да изготви документа, като определи заинтересованите страни, анализира състоянието на средата - природо-географски и териториално-административни фактори, както и тенденциите на развитие за всеки от тях. Фирмата победител трябва да разработи визия на общината, да се определят генералните и специфичните стратегически цели и приоритетите, както и работен план. След това програмата и приложенията към нея трябва да бъдат внесени в РИОСВ.