Съюзът на дунавските овощари ще назначи двама агрономи, които да отговарят за областите Русе и Силистра, научи „Утро“. Те ще трябва да консултират членовете на сдружението относно резитбата и мероприятията за растителна защита. Агрономите ще имат задача и да тестват нови препарати и торове, както и да провеждат обучения на членовете на съюза по актуални теми.  
От съюза очакват агрономите да прилагат методи за прогноза и проследяване на фенологичното развитие и численост на икономически важни вредители, а също така да поддържат досиета на производителите и да попълват дневниците за растителна защита. 
Съюзът на дунавските овощари бе създаден през февруари 2015 г. Към днешна дата в него членуват около 250 производители от територията на областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас като броят им постоянно се увеличава. Площта на обработваните от тях насаждения е около 18 000 дка.