Забрана за преминаването и движението на хора и превозни средства по замръзналите водоеми на територията на общината издаде кметът Пламен Стоилов. С превантивната мярка се цели да се опази здравето и животът на хората, тъй като съществува голяма опасност ледът да се пропука и да се стигне до инциденти. 
При задържалите се минусови температури през последната седмица в региона голяма част от водоемите замръзнаха. Ледена покривка се образува по язовирите в Николово и Тетово, българската част от река Дунав, която попада на територията на общината, и на други водни обекти. В тази връзка концесионерите, наемателите и собствениците трябва да поставят табели, с които се указва забрана за достъпа на хора до ледените покривки. За спазването на разпорежданията на кмета Стоилов ще следи специализираното общинско звено КООРС, както и полицията.