Като кмет и гражданин изразявам категоричното си недоволство от снегопочистването в града. Ще наложа глоба на снегопочистващата фирма заради непочистените улици, тротоари и селата. Общината няма да плаща за несвършена работа, заяви кметът Пламен Стоилов на редовното заседание на щаба за действие при тежки зимни условия и благодари на гражданите, които ежедневно му подават сигнали по телефона за непочистени улици и тротоари. 
Причините почистването на града да не е добро са, че фирмата не е осигурила необходимата техника и не е работила с нужното натоварване. Това е установил и кметът при лични проверки през последните дни. 
До фирма „РПС-Русе Пъблик Сървисиз“ вчера е изпратено и официално писмо с предупреждение, че ще бъдат наложени санкции в пълен размер за несвършена работа. Това е фирмата, с която общината има сключен договор за снегопочистването на териториите за обществено ползване в Русе. Тя е отговорна също за поддържането на чистотата и проводимостта на дъждоприемните шахти, а контрактът с нея е сключен през юни 2015 и е със срок пет години. В договора е разписано, че при неизпълнение на задълженията, общината има право да го развали. При пълно неизпълнение фирмата дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора. Ако се констатира несъответствие на отчетената работа с реално извършената, общината не плаща. В случай, че се установят три неизпълнения в рамките на три последователни отчетни периода, общината може да наложи неустойка до 20 000 лева. 10 000 лева глоба пък грози фирмата, ако чрез GPS системата или при проверка се установи по-малък брой използвана техника от декларираната. 
За зимното поддържане на входно-изходните магистрали и четвъртокласните пътища в общината отговарят консорциум „Пътно поддържане-Русе“ и фирма „Берус“.
Ще завишим контрола към фирмите, които са ангажирани със снегопочистването, за да гарантираме, че до събота през нощта малките улици и тротоарите в града ще бъдат изчистени. Машините трябва да работят при пълно натоварване, а този режим да продължи денонощно, категоричен бе Стоилов. За пореден път той призова водачите да не паркират на забранени участъци, а да използват общинските паркинги и зоните за краткосрочно паркиране, които до края на седмицата са безплатни.`