Община Иваново ще кандидатства по програма „Красива България“ за ремонт на административната сграда на кметството в село Табачка, ако предложението на кмета Георги Миланов срещне одобрението на общинските съветници. Необходимо е сградата да бъде обновена, за да се подобри енергийната й ефективност, като съфинансирането на общината ще е 55% от стойността на проекта. Дейностите по този проект отговарят за приоритетите на плана за развитие на община Иваново. Документи по програмата се подават до 6 февруари.