Кампанията за плащането на местните данъци и такси за тази година стартира от вчера, а още в първия ден близо 900 души минаха през касите в община Русе. 
Общият брой квитанции е 870, като от тях има и плащания на задължения за минали периоди, уточни шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева, и допълни, че има и хора, които са предпочели да платят чрез пос терминал.
Най-съвестната русенка е дошла 2 минути след отварянето на касите в централния офис на ул. „Котовск“ 1 и платила имотния си данък за 2017 година. 
Именно това е и единственият данък, при който има промяна през тази година, като той вече е 2 промила. Робева обаче коментира, че нито един от гражданите не е бил стреснат от увеличението, тъй като то не е фрапиращо.
Общинската шефка припомни, че тези, които се издължат за данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства до 30 април, ще получат отстъпка 5%. Възможно е да се плати и на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври. 
Традиционно подсещащи писма за данъчните задължения няма да се изпращат. Гражданите могат да ги проверят на сайта на общината и на телефони 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529.
Плащанията се правят в централния офис на „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ 1 от 8:30 до 17 часа без прекъсване, на касите на „Информационно обслужване“ по кварталите от 8 до 12 и от 13 до 16 часа, както и по банков път чрез Инвестбанк.  
Занаятчиите на патент също ползват отстъпка от 5%, ако подадат данъчна декларация до края на януари и заплатят пълния размер на данъка. До края на януари декларации за предходната година трябва да подадат и хотелиерите. Таксиметровите превозвачи също подават данъчна декларация и заплащат данък при започване на дейност. 
Кампанията срещу старите длъжници никога не спира и се работи активно по събиране на стари задължения. За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие, а преписките с несъбраните суми се предават на частни съдебни изпълнители и НАП за образуване на изпълнителни дела.