Анкетно проучване, което да изследва мнението, нагласите и предпочитанията на хората с увреждания в Русенска област при упражняване на конституционното им право на вот пусна на сайта си областната администрация. В нея могат да се включат жители на всички населени места в общините, а целта е да се подобри достъпът на хората с увреждания до изборния процес, като се предприемат мерки в резултат на социологическо изследване. Анкетата е анонимна и включва 12 въпроса, а крайният срок за изпращане на анкетните карти е до 15 февруари. Те могат да се пуснат по електронен път на имейл: [email protected] или да се предадат на хартиен носител в стая 401 на областна администрация.