След като през октомври достигна исторически най-ниската си стойност, през ноември строителната продукция в България се оттласва от дъното благодарение на ръста на сградното строителство, показват данни на Националния статистически институт. Строителната продукция отчита месечен ръст от 4,7%. Сградното строителство се увеличава с 5,7%, а от т.нар. гражданско/инфраструктурно строителство (т.е. на всякаква инфраструктура - пътна, жп, социална, културна и т.н.) - с 3,7%.
 На годишна база строителната продукция продължава да отчита спад, който обаче се забавя. Общият индекс записва понижение от 3,5% спрямо ноември 2015 г. То се диктува от свиването на инфраструктурното строителство заради бавното усвояване на европейските средства и все още нестартиралото по-мащабно строителство, финансирано от оперативните програми.
При гражданското/инфраструктурно строителство през ноември 2016 г. е отчетен годишен спад от почти 6%, а при сградното строителство - 1,4%.