162 семейства в Русе чакат ред за настаняване под наем в общински жилища през 2017 година, като повечето от тях са в проектосписъка, тъй като имат претенции за мястото на евтината квартира. Сред крайно нуждаещите се, които са на опашката за общински покрив, има 47 самотно живеещи русенци, 62 двучленни, 39 тричленни, 13 четиричленни и едно петчленно семейство.
Проектосписъкът на домакинствата, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища, е публикуван на сайта на общината, а възражения по него могат да бъдат направени до кмета Пламен Стоилов до 17 януари. Чакащите семейства продължават да имат претенции в кой квартал да е общинската квартира, като традиционно повечето напират за жилища в центъра и затова остават на опашката, обясняват от общината. 
За сравнение през миналата година чакащите да се освободи място в общинския жилищен фонд са били 148 семейства. Увеличеният брой заявления се дължи на това, че все повече хора живеят в крайна бедност и трудно успяват да плащат свободен наем. Наред с това много ниският общински наем е доста привлекателен.
Към настоящия момент общинският фонд включва 1943 апартамента и къщи, които са предоставени за ползване на лица с установени жилищни нужди. Окончателният списък на стопанисваните жилища се изготвя в момента и предстои да бъде внесен за гласуване от общинския съвет през февруари.  
В същото време общината планира да увеличи броя на жилищата, които предоставя за настаняване на социално слаби граждани. През октомври общинските съветници одобриха предложението на кмета Стоилов за обявяване на конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на 7-етажна сграда върху терена на ъгъла на улица „Шести септември“ с „Неофит Бозвели“. Незастроеният терен от 479 кв.м е частна общинска собственост, като общината ще го предостави на частни юридически лица, но срещу обезщетение. Собствеността, която общината ще получи от новопостроената жилищна сграда, ще е в размер на минимум 20% от разгърнатата застроена площ. Конкретните жилища и търговски обекти, които общината ще придобие в собственост, ще се определят на етап работен проект. Конкурсът с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху терена ще е с цена 544 641 лева без дължимите данъци и такси. Той ще се проведе на 23 януари, а от вчера вече желаещите могат да закупят документация за участие. Депозитът за участие е в размер на 50 000 лева, като документи могат да се подават до 16 януари. 
Срокът за изграждането и въвеждането в експлоатация на сградата заедно с изградената инфраструктура, тротоари и огради е не повече от 1 година от издаването на разрешението за строеж.