69 500 лева обезщетение далжи работодател за трудова злополука със свой служител, реши Русенският окръжен съд, който потвърди мнението на Районния съд след оспорване на сумата от работодателя.
Нещастието станало през юли 2014 година, когато пострадалият Ю.А. бил първа смяна във фирма за метални изделия, където се режели докарвани с кран метални листи. След изрязването на детайлите ненужната ламарина се пренасяла отново с кран на определено за складиране на скрап място. Задълженията на работника били да закачи и да свали след това ламарината от крана. 
В злополучния ден Ю.А. закачил висок около два метра метален отпадък на две от четирите куки на крана  и тръгнал заедно с машината към купчината отпадъци, за да откачи куките. На място дал знак на краниста да свали леко товара, за да откачи куките, но изведнъж те се откачили сами и падналата метална решетка се завъртяла и го затиснала. 
Пострадалият бил откаран в болницата с множество наранявания. Металният товар е бил нагорещен след обработката до 150 градуса и работникът претърпял адски болки. Ръката му била обгорена и повече от две години след инцидента мъжът е с 52 процента нетрудоспособност.
В протокола за трудова злополука е отбелязано, че причина за нея е „неправилното окачване на детайла“.
Според показанията на свидетел на злополуката с 20 години стаж на същата машина за рязане, във фирмата било практика отпадъчният материал да се закача на крана само на две от четирите му куки. Така работели всички газорезчици и никой никога не им бил правил забележка. Никой никога не бил правил и инструктаж по този въпрос на хората от първа смяна. Иначе редовната смяна била инструктирана всеки ден.
От фирмата твърдели, че към момента на злополуката били залепени инструкции с указания за закачане на товари и отпадъци на всяка машина. Установено е обаче, че това категорично не е вярно. Инспекцията по труда е дала предписание на работодателя да постави в близост до работните места указания за безопасна работа, но към момента на злополуката такива липсвали.
Решението може да бъде обжалвано още веднъж - пред Върховния касационен съд.