Една трета от жалбите при омбудсмана през 2016 г. са срещу монополите. През миналата година в институцията са постъпили рекорден брой сигнали. Това става ясно от отчета на обществения защитник Мая Манолова.
Общо подадените жалби и сигнали са били 10 640, като около 30% от тях са срещу монополни дружества и доставчици на обществени услуги. Най-много жалби и сигнали през 2016 г. са постъпили срещу топлофикации - 882, следвани от мобилни оператори - 531 и електро оператори - 502, срещу ВиК дружества - 422, банки - 314, и арбитражни съдилища - 128.
14% от жалбите са срещу нарушени социални права на българите, а срещу нарушено право на собственост - 11%.
 Най-голям брой от жалбите постъпват по интернет - 40%. 38% са подадени с писма, а 22% от граждани, които са посетили приемната на омбудсмана. Приключените проверки по жалби на граждани са 9675.
27 037 души са получили непосредствено съдействие и подкрепа от институцията през изминалата година.