Седем дати за предварителни изпити обявява Русенският университет за прием на студенти за следващата учебна година. Документи на кандидат-студенти вече се приемат - приемът тече от 1 декември на миналата година. 
Първият изпит за желаещите да получат бакалавърска степен в РУ, ще се състои още през януари - на 28-и. Той ще се проведе в Русе, Силистра, Разград и Видин, където са филиалите на русенския ВУЗ. В тези градове ще се проведат и следващите 4 предварителни изпита - на 11 и 25 февруари и на 11 и 25 март. На 8 април препитване на кандидат-студенти за Русе ще има също и в Монтана и в Плевен, а на 22 април - отново само в Русе, Силистра, Разград и Видин. 
На предварителните изпити могат да се явят и младежи, без да са подавали документи за кандидатстване в РУ. Така или иначе, резултатите от зимно-пролетните тестове се съхраняват и могат да бъдат използвани при балообразуването като резултати от редовните кандидатстудентски изпити. Ранното явяване на изпит не отменя възможността кандидатът да премине през изпитване и в редовната изпитна сесия. Таксата е 30 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ. Желаещите да се явят на предварителни изпити трябва да заявят това поне два работни дни преди съответната дата. Заявките се подават във филиалите в Разград, Силистра и Видин до 20 април и в представителствата на Русенския университет в Плевен и Монтана от 3 до 6 април.