Нови четири фирми се включиха в създаденото в края на миналата година Сдружение „Бизнес и иновационен  клъстер Русе+“. Новото попълнение се официализира на проведеното в края на миналата седмица общо събрание под председателството на областния управител Стефко Бурджиев. С пълно болшинство бяха одобрени подадените четири заявления на водещи иновативни фирми в русенската икономика. 
Основната тема на общото събрание беше свързана с отворената процедура „Развитие на клъстери в България“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Диана Аврамова от Областния информационен център представи допустими бенефициенти, дейности, разходи и други изисквания, които трябва да бъдат съобразени при разписване на проектните предложения. 
Тодор Радославов, един от учредителите на клъстера, докладва резултатите от посещението си в завод „Агрополихим“ в Девня относно съществуваща идея за внедряване на иновативна технология.
Беше повдигната темата за качеството на средното образование, необходимостта от нов тип кадри и от хармонизиране на обучението им със съвременните бизнес изисквания. По тази причина членовете и гостите на клъстера решиха да се включат в предвиденото за периода 20-25 януари заседание на областната комисия по образование във връзка с предстоящия държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.