3 200 000 лева е сумата, която община Русе е предвидила да изхарчи за текущи ремонтни дейности на обекти общинска собственост, става ясно от обявената обществена поръчка за избор на изпълнител. Строителните и монтажните работи ще бъдат възлагани поотделно при настъпване на необходимост от тях. Срокът за изпълнение на поръчката е 2 години. Избраната фирма изпълнител ще бъде информирана за всеки обект с писмо от общината, придружено с предварителна количествена сметка. В поръчката са включени също ремонти на пешеходни площи и елементи на техническата инфраструктура, както и отстраняване на появили се дефекти през гаранционните срокове, определени с договор. Желаещите могат да подават оферти до 23 януари, а на следващия ден специална комисия ще ги разгледа.