Страх от облъчване предизвиква антена на мобилен оператор, поставена на покрива на бл. „Клокотница“ по ул. „Плиска“. За това сигнализира живееща в съседен блок читателка на „Утро“, според която устройството е монтирано преди дни и е много по-голямо от досега поставяните антени. Жалба за съоръжението е подадена и в Регионалната здравна инспекция.
Тъй като ние нямаме апаратура за измерване, препращаме тези жалби към София. За да се установи дали вълните, които излъчват антените са в нормите, трябва да дойде екип от столицата. Така ще се процедира и в случая в бл. „Клокотница“. Кога обаче ще бъде изпратен екип, който ще извърши измерванията, не може да се каже, обясни директорът на инспекцията д-р Маргарита Николова.
От миналата година насам имаме 4-5 такива жалби. Досега не е имало случай антените на мобилните оператори да не отговарят на изискванията. Още повече, че операторите са задължени да замерват облъчването от своите устройства, допълни д-р Николова.
Становището за монтирането на GSM-станцията от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите е издадено още през декември 2011 година. Дадено е и съгласието от страна на домсъвета на блока антената да се постави, обясни директорът на РИОСВ инж. Лилия Атанасова.
През 2011 година имаше няколко възражения от хора, които не искаха върху блоковете им да бъдат поставени подобни устройства, каза още Атанасова.
Именно тогава е взето решението протоколът със съгласие за монтиране на антени от страна на домсъвета да стане задължителен при издаването на подобни разрешения. Нерешен обаче остава проблемът, когато жителите от съседните блокове негодуват срещу монтираните съоръжения, тъй като техния глас не се взема под внимание. А разпръскването на вълните засяга повече тях, отколкото самите жители на блока, върху който е поставена антена.