Георги и Мария са най-разпространените имена в Русе. При силния пол следващите най-популярни имена са Иван и Димитър, а при дамите - Иванка и Пенка, сочи обобщението на данните за 2016 година на Националния статистически институт. Това почти повтаря националната класация, разликата е само при дамите, където третото място е заето от името Елена.
На днешния Йордановден в страната ще празнуват 149 348 именици, а на Ивановден ще черпят 367 397 българи.
При новородените през 2016 г. се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие при имената на момичетата (3033 имена) отколкото при имената на момчетата (2518 имена).
От началото на XXI век все по-често се избират имена, които са популярни в целия свят - Александър, Мартин, Виктор, Николай, Виктория, Мария, Никол, София. До 2015 г. името Георги е начело в класацията на най-предпочитаните имена за новородените момчета в България. През 2016 г. отстъпва първото място на Александър. Виктория продължава да води първенството, въпреки че броят на живородените момичета с това име (775) намалява през 2016 г. в сравнение с 2015 г. (847).
При избора на име някои родители са повлияни от известни личности и герои от филми - например Крисия е избрано за 222 новородени момичета през 2015 г. и за 169 през 2016 година. Броят на децата с двойно име намалява от 1174 през 2007 г. на 831 през 2016 година. През 2016 г. двойно име са получили 248 момчета и 583 момичета, като най-популярните са Кристиан Александър и Анна-Мария. Сред 10-те най-разпространени имена за новородените момчета наред с Димитър, Иван, Николай и Никола преобладават необичайни за българската традиция имена, като Мартин, Даниел и Виктор, но липсват Йордан, Васил, Тодор, Стоян, Атанас, които са едни от най-често срещаните при мъжете като цяло.
Увеличава се и броят на новородените с имена на ханове и царе от времето на Първата и Втората българска държава, напр. Аспарух, Тервел, Симеон, Самуил, Калоян. Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата и през 2016 г. са Емир (182) и Мерт (115). Челната тройка сред десетте най-често срещани имена при момичетата (Виктория, Мария и Никол) се запазва непроменена в сравнение с 2015 г., докато имената Рая и София се придвижват съответно от седмо на четвърто и от девето на пето място. Любопитно е, че името Дария през 2007 г. е било на 47-мо място по популярност, докато през последните три години е в топ 10 имена на живородените момичета. Най-разпространените мюсюлмански имена при момичетата са Елиф (144) и Мелек (70).