Две лекции ще изнесе в зала „Европа“ на Доходното здание вече добре познатият в Русе топ консултант по Теория на ограниченията Кристоф Ленхартс. На 9 януари от 9 до 17 часа той ще говори за мисловни процеси, методика и механизми в управлението на бизнес проекти, а на следващия ден ще разясни основните положения относно управлението на бизнес проекти по метода на критичната верига (Critical Chain Project Management). Организатор на събитието е ТОС academy EU, със съдействието на община Русе.
Обучението е подходящо за заетите в публичния сектор, в частния сектор, както в производството, така и в сферата на услугите. Разглежданите практически механизми ще дадат отговори на въпросите как да подобрим производителността и ресурсите си, да съкратим времето за доставка и капиталовите вложения, да се справим с несигурността и др.
Кристоф Ленхартс е част от борда на директорите и бивш председател на TOCICO. Той е лидер в мениджмънт консултациите на екипи, които са тясно свързани с ТОС имплементациите. Експерт по стратегии, бизнес трансформации, Supply-chain management и IT проекти. В момента е генерален мениджър на „Catena Strategies“ - водеща консултантска компания, специализирана в консултирането по принципите на TOC. За повече от 20 години Ленхартс е придобил много широк спектър от умения, интернационален опит в индустрията и репутацията на успешен предприемач.