31 януари е крайният срок, до който в офиса на общинската фондация „Русе - град на свободния дух“ могат да се представят проекти на русенски организации. В конкурса на фондацията могат да бъдат предложени идеи, свързани с наука, изобретения и нови технологии, развитие на гражданското общество, образование, култура и изкуство. 
Разработките трябва да бъдат направени от неправителствени организации, културни и образователни институции, читалища. Крайният срок изтича в 17.30 ч последния ден на януари, а офисът на фондацията се намира на бул.“Генерал Скобелев“ №31.