14 изнесени приемни ще организира в Русенско Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за първите три месеца на годината. С тях ведомството продължава дейността си, състояща се в предоставянето на информация и консултации на място в общински центрове и населени места. Първите приемни ще бъдат на 17 януари в Общинска служба по земеделие Бяла и кметството на Ценово, съответно от 10 и 13 часа. 
По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин ще може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в това число и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. 
 По време на отворените приемни експертите на НССЗ разясняват задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схеми за директни плащания и/или като бенефициенти по мерки от ПРСР.
Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата.