Конкурс за избор на местен омбудсман обяви русенският общински съвет. Желаещите могат да подават в запечатан плик документите, които се изискват за обществената длъжност, до 10 часа на 6 февруари в деловодството на общинския съвет. Право да се кандидатират за тази позиция имат всички български пълнолетни граждани, които не са осъждани, имат постоянен адрес в Русе и са завършили висше образование с магистърска степен, както и да имат минимум 5 години трудов или осигурителен стаж. Към изискуемия пакет от документи трябва да се приложи и концепция за дейността на обществения посредник в обем до 3 стандартни страници. 
На 10 февруари комисия от 15 членове с представители на всички групи в общинския съвет ще проведе интервюта с допуснатите кандидати. Тя ще провери и оцени познанията им в правозащитната област и вижданията им за взаимоотношенията на гражданите и местната власт. Събеседването ще започне в 14 часа в заседателната зала на общината. 
До обявяването на конкурс за местен омбудсман се стигна, след като през ноември общинските съветници приеха решение за провеждане на процедурата. Предложението бе внесено от общинските съветници на „Патриотите, ВМРО, Глас народен“. От 22 май 2013 година има приет правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе, но след проведените два неуспешни конкурса все още няма избран омбудсман. Причината е, че никой от кандидатите не е събрал необходимия минимален брой гласове и не е одобрен от общинския съвет.