Русенската компания „Спарки“, която все още дължи над 16 милиона лева на банки, става и поръчител на три кредита на фирми от групата за още 9 милиона евро. Това са решили акционерите на дружеството на проведеното малко преди Коледа извънредно общо събрание.
Съгласно разпоредбите на Търговския закон, такива сделки се гласуват само от акционерите извън групата. Въпреки това решението е единодушно - съгласно протокола от събранието „за“ са били 112 800 гласа или 0,94% от капитала на дружеството. Мажоритарният собственик „Спарки Груп“, притежаващ 76,89%, гласува с „въздържал се“.
Така с вота на неупоменати дребни акционери общото събрание е одобрило три сделки, с които се обезпечат заеми на „Спарки Елтос“ /Ловеч/ и „Спарки Трейдинг“. Най-големият кредит е на „Спарки Елтос“ към Българската банка за развитие - 7,5 млн. евро. 938 817.99 евро е остатъкът по кредит на „Спарки Трейдинг“ към Първа инвестиционна банка. На същата финансова институция 764 057.59 евро дължи и „Спарки Елтос“.
Договорите за поръчителство предполагат, че ако кредиторът не си получи парите от кредитополучателя, той ще може да си ги търси от „Спарки“ АД. Срокът им е до 31 декември 2017 г., докогато са и падежите на трите заема. 
Справка в Търговския регистър показва, че „Спарки Елтос“ губи по около 10 млн. лева във всяка от предишните 4 години. „Спарки Трейдинг“ работи на минус от 2012 г. На този фон русенската машиностроителна фирма „Спарки“ три поредни години отчита печалби, а за деветмесечието на тази година е на плюс с 838 хил. лв. Трябва да се има предвид обаче, че чрез сделки между свързаните лица групата спокойно може да прехвърля печалби от едно дружество на друго.