Шест от русенските професионални гимназии ще бъдат ремонтирани през следващите две години със средства по оперативна програма „Региони в растеж“. Това съобщи вчера Министерството на образованието и науката. Програмата ще даде възможност да се направи ремонт общо на 17 средни училища с професионален профил в пет области в Северна България - Русе, Ловеч, Велико Търново, Габрово и Търговище. 
В Русенска и Великотърновска област ще бъдат ремонтирани по шест гимназии. В самия град Велико Търново обаче училищата са 4, другите две са в Горна Оряховица и Свищов. В Русе с обновление ще бъдат зарадвани ПГ по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, по икономика и управление „Елиас Канети“, по туризъм „Иван П.Павлов“, по транспорт, по механотехника „Юрий Гагарин“ и по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.
Средствата ще бъдат осигурени безвъзмездно, след като Министерството на образованието и науката сключи договор с представителите на ОП „Региони в растеж“. В рамките на 30 месеца - до 21 юни 2019 г., ще бъдат предоставени общо 18 995 800 лева, от които държавата ще даде 2 848 650 лв., става ясно от съобщението на МОН. С парите предстои да бъдат санирани сградите на училищата, ще се подменят отоплителни, ВиК и електроинсталации. Освен това ще бъдат ремонтирани спортни площадки и дворове на гимназиите. Във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания, с което се очаква да се повиши привлекателността на училищната среда и условията за провеждане на учебния процес.
На фона на добрата новина не могат да не възникнат и някои въпроси. Като, например, дали наистина ще се санира по познатия начин - с енергично облепване със стиропор - красивото здание на Икономическата гимназия, строено през 1932 г. за девическо търговско училище „Санта Мария“? Впрочем, сградата на ПГ по механотехника /бивше Първо техническо училище/ е в списъка на архитектурните паметници, за всяка намеса в които е нужно специално съгласуване...