Три жени и 15 мъже от Тетово опетниха свидетелствата си за съдимост заради дадени лъжливи показания, че 30 дка ниви в местността Барбара са на техен съсед. В последствие е доказано, че нивите са собственост на Ю.Ф.Х., а съседът ги обработвал незаконно повече от 10 години.
За лъжесвидетелството всичките 18 тетовчани се договориха с прокурора по делото за условни присъди от 3 до 6 месеца с три години изпитателен срок, а Районният съд одобри споразуменията.