Русенската фирма „Полибитум“ планира да изгради инсталация за производство на битумни продукти в местността Орта Екенлик в района на Хиподрума. Площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци пък предвижда да обособи фирма „КЛМ-Еко“. Документацията по двете инвестиционни предложения е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.30 до 12 и от 13 до 17.30 часа в сградата на общината на ул. „Олимпи Панов“ 6. За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. Писмени становища могат да се подават в деловодството на общината.